Er du ejendomsmægler?

Salea.dk er en online tjeneste, der lader brugerne af siden sende deres boligsalg i udbud blandt ejendomsmæglere.

Du har som ejendomsmægler mulighed for at blive en del af vores landsdækkende netværk.

Som partner får du mulighed for at markedsføre din ydelse for relevante og i forvejen validerede kundeemner. Når du får en salgsaftale i hus gennem Salea.dk, betaler du et på forhånd defineret beløb. Der er ingen risiko ved at bruge os som alternativ eller supplement til din almindelige markedsføring, da du ingenting betaler, før du får formidlingsaftaler i hus.

Det vil vi gerne fortælle meget mere om – start med at ringe til 70 70 21 28.

Bemærk: Vi har i øjeblikket venteliste på tilgangen af nye samarbejdspartnere i København. Dette skyldes at vi ønsker at tilbyde den bedste service overfor vores kerne af dygtige samarbejdspartnere.