Ejerskifteforsikring

Denne underside er ikke blevet opdateret for nylig og kan indholde uaktuelt eller forældet indhold.

Du er dog velkommen til at læse mere om salea.dk her

 

Det er ganske frivilligt, om du i forbindelse med handel med fast ejendom ønsker at tegne en ejerskifteforsikring eller ej.

Hvorfor det dog er en rigtigt god idé at tegne den, hvad det er og hvem, der har ansvar for at tegne forsikringen kigger vi på i dette indlæg.

Det er sælger, der har interesse i at tegne ejerskifteforsikringen. Sælger har nemlig i en handel med fast ejendom ansvaret for fejl og mangler for fejl, der er opstået i op til 10 år før handlen blev indgået.

Disse fejl forsøger man at finde ved hjælp af en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, begge udarbejdede af kompetente håndværkere – men selv sådanne rapporter kan indeholde fejl.

Og det er netop de fejl en ejerskifteforsikring går ind og dækker.

I 2012 blev der solgt lidt over 51.000 boliger. Til det blev der udarbejdet knap 19.000 ejerskifteforsikringer. Der var især i forbindelse med salg af enfamilieshuse, at ejerskifteforsikringerne blev taget i brug (der er sjældent så mange fejl at komme efter ved salget af en ejerlejlighed i København, en dygtig håndværker ikke kan finde, og behovet for ejerskifteforsikringen her er derfor mindre).

Det her dækker din ejerskifteforsikring

Fejl, der ikke er nævnt i elinstallationsrapporten eller tilstandsrapporten, har sælger ansvaret for.

Det kan ende med store erstatningskrav for køber, når det købte viser sig ikke at have den værdi, der er blevet betalt for det.

Og det er netop dette en ejerskifteforsikring går ind og dækker.

God idé at tegne

Forsikringsselskaberne fik i 2012 334 millioner kroner i indtægter fra ejerskifteforsikringer. Samtidigt udbetalte selskaberne dog over 350 millioner kroner i erstatning – altså ikke en sund forretning.

Dette er blot med til at vise, hvordan det kan være en god idé at tegne ejerskifteforsikringen.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Det koster mellem 15-30.000 kroner at købe en ejerskifteforsikring. Her gælder forsikringen så typisk i 5 år

Udgiften for forsikringen deles mellem køber og sælger.

Før forsikringen tegnes, kan det være en fordel at tage kontakt til flere forsikringsselskaber for at høre, hvem der ønsker at give dig den billigste forsikring. Du kan sende opgaven i udbud blandt forsikringerne – ligesom vi på Salea.dk har åbnet for, at du kan sende din opgave i udbud blandt 3 ejendomsmæglere i forbindelse med salget af din bolig.

Ansvar bortfalder ved sælgers tilbud om ejerskifteforsikring

Når sælger har fremlagt køber muligheden for, at de kan tegne en ejerskifteforsikring, bliver sælger fritaget for det førnævnte 10-årige ansvar

Også selvom køber vælger ikke at tage imod tilbuddet.

Hvis køber vælger ikke at tage imod tilbuddet og betale halvdelen af forsikringssummen, kan køber altså ikke gøre den 10-årige regel gældende mod sælger, hvis der skulle vise sig at opstå et problem.

Har sælger ikke tilbudt en ejerskifteforsikring, opretholdes ansvaret og sælger kan altså ende med at stå med et større erstatningskrav fra køber.

I praksis fungerer det sådan her, når sælger skal gøre sig fri af det 10-årige ansvar i loven:

  1. Sælger fremlægger en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport fra de rette håndværkere
  2. Sælger fremlægger tilbud på ejerskifteforsikring for køber – dette er typisk en opgave, sælgers ejendomsmægler tager sig af for køber
  3. Sælger giver køber skriftligt tilsagn om, at sælger betaler halvdelen af ejerskifteforsikringen fremlagt eller en lignende ejerskifteforsikring
  4. Sælger gør opmærksom på, at sælgers ansvar efter fejl og mangler nu er ophævet

Herefter er det op til køber, om han ønsker at gøre brug af muligheden for at tage imod forsikringen. Vælger køber at sige nej tak, kan køber som nævnt så blot ikke gøre mangler gældende mod sælger qua 10-års-reglen, som ellers ville være muligt.

Blot en af mange udgifter i en bolighandel

Ejerskifteforsikringen er blot en af flere større udgifter i forbindelse med handel med fast ejendom.

Ejerskifteforsikringen kan du – ligesom en ulykkesforsikring og en rejseforsikring – fravælge mod selv at tage risikoen. Vi anbefaler ikke på Salea.dk, især for så vidt angår ældre huse, at du fravælger ejerskifteforsikringen.

De 15-30.000 kroner forsikringen koster over en typisk 5-årig periode kan virke som penge, men det er blot en af flere større udgifter.

En anden er ejendomsmæglerens salær, der typisk er på mellem 30.000 kroner og 50.000 kroner for det komplette boligsalg inklusive markedsføring, alle juridiske dokumenter, ansvaret og moms. Vi kan i Salea.dk hjælpe dig med at finde en billig ejendomsmægler i København her, såfremt du bor i København og ønsker at sælge din bolig her.

Køber skal også betale for en boligadvokat, hvilket koster mellem 7.500 kroner og 10.000 kroner.

Køber skal oprette og tinglyse lån, hvilket kan koste mange titusinde kroner afhængigt af, hvor stor finansiering, køber har brug for med henblik på at købe boligen.

Og der skal også skrives et skøde, hvilket skal tinglyses, hvilket koster 0.6 % af boligens handelsværdi. For en bolig på 2 millioner kroner koster det altså 12.000 kroner i tinglysning udover et fast gebyr på 1.660 kroner – og så lidt penge til advokaten for at denne udarbejder skødet og anmelder dette til tinglysning.

I mange aspekter af handlen kan du spare en del penge på at sende opgaverne i udbud.

Med Salea.dk kan ud sende din opgave blandt ejendomsmæglere i udbud. Det samme kan du gøre for boligadvokaten som køber, bankerne kan byde ind på dit lån, forsikringsselskaber kan byde ind på ejerskifteforsikringen og det er muligt at sende tilstandsrapporten i udbud blandt håndværkere.

Den, der vælger det første og billigste tilbud, har også den største risiko for at blive snydt i handlen.

En sidste afsluttende bemærkning om ejerskifteforsikringen: Des ældre en ejendom, der er tale om, des større incitament har du også til at vælge forsikringen til. Des større risiko er der nemlig for fejl og mangler. Og du kan som sælger glæde dig over, at du blot skal betale halvdelen af ejerskifteforsikringen og at du så er sikker på, at risikoen for fejl og mangler overgår til køber.

Kontakt mig

Udfyld dine kontaktinformationer, samt oplysninger om den bolig du ønsker at sælge. Mere skal der ikke til

* Navn
* Telefon
* E-mail
Bolig
Adresse
Post/by

Som minimum skal felter markeret med * udfyldes

Kontakt mig

Udfyld dine kontaktinformationer, samt oplysninger om den bolig du ønsker at sælge. Mere skal der ikke til

* Navn
* Telefon
* E-mail
Bolig
Adresse
Post/by

Som minimum skal felter markeret med * udfyldes